Å leve med alvorlige rus- og psykiatriproblemer
Pris: Kr 289
Antall sider: 138
ISBN: 9788244620109
Utgave:
Utgitt: 2010
Pris: Kr 289 
Antall:
Å leve med alvorlige rus- og psykiatriproblemer
På vei mot en bedre hverdag

Boken gir en innføring i fagfeltet rus- og psykiatri. Forfatteren tar for seg psykiske lidelser, rusmisbruk og rusmidler og ulike behandlingsformer.

Hoveddelen av boken er viet historiene til fem unge voksne med alvorlig rus- og psykiatriproblematikk. Du får et innblikk i erfaringer, tanker og håp den enkelte har om sine muligheter for et bedre liv.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 289 
Antall:
Boken gir en innføring i fagfeltet rus- og psykiatri. Forfatteren tar for seg psykiske lidelser, rusmisbruk og rusmidler og ulike behandlingsformer.
Kr 289
Hoveddelen av boken er viet historiene til fem unge voksne med alvorlig rus- og psykiatriproblematikk. Du får et innblikk i erfaringer, tanker og håp den enkelte har om sine muligheter for et bedre liv.