Håndbok for skolehelsetjenesten
Pris: Kr 595
Antall sider: 504
ISBN: 9788244613118
Utgave: 1
Utgitt: 2009
Pris: Kr 595 
Antall:
Håndbok for skolehelsetjenesten

Boken gir en bred innføring i det praktiske arbeidet i skolehelsetjenesten, og tar blant annet utgangspunkt i aktuelle lover og forskrifter samt skolens læreplan og elevenes "arbeidsmiljølov".

I denne utgaven er det i større grad enn tidligere lagt vekt på fysisk aktivitet og oppfølging av skolefravær, fordi disse områdene peker seg ut som spesielt viktige for samarbeid mellom skolen og helsetjenesten. 

Andre temaer som tas opp er sammensatte problemer, psykisk helse, mestring og livskvalitet, egenomsorg, elever med spesielle behov og tverrfaglig samarbeid. En viktig del av boken er juridiske emner som ansvarsfordeling, taushetsplikt og informasjonsbehandling.

Dette er en praktisk håndbok der kapitlene kan leses enkeltvis etter behov.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 595 
Antall:
Boken gir en bred innføring i det praktiske arbeidet i skolehelsetjenesten, og tar blant annet utgangspunkt i aktuelle lover og forskrifter samt skolens læreplan og elevenes "arbeidsmiljølov".
Kr 595

I denne utgaven er det i større grad enn tidligere lagt vekt på fysisk aktivitet og oppfølging av skolefravær, fordi disse områdene peker seg ut som spesielt viktige for samarbeid mellom skolen og helsetjenesten. 

Andre temaer som tas opp er sammensatte problemer, psykisk helse, mestring og livskvalitet, egenomsorg, elever med spesielle behov og tverrfaglig samarbeid. En viktig del av boken er juridiske emner som ansvarsfordeling, taushetsplikt og informasjonsbehandling.

Dette er en praktisk håndbok der kapitlene kan leses enkeltvis etter behov.