Nervepirrende pedagogikk
Pris: Kr 398
Antall sider: 248
ISBN: 9788244613019
Utgave: 1
Utgitt: 2007
Pris: Kr 398 
Antall:
Nervepirrende pedagogikk
en introduksjon til pedagogisk nevrovitenskap

Hvordan kan kunnskap om hjernens utvikling brukes i pedagogikken? Blir vi klokere av å bevege oss?

Er den utbredte bruken av Mange intelligenser i skolesystemet å gå for langt? Og kan vi kreve at barn skal ta ansvar for egen læring?Boken gir en bred introduksjon til pedagogisk nevrovitenskap - et nytt og svært spennende felt som setter kunnskap fra nevrovitenskap sammen med pedagogikk. Fordi vi lærer med hjernen, og fordi pedagogikk dreier seg om læring, er det naturlig å undersøke hvordan nevrovitenskaplig forskning kan komme til nytte i pedagogikkens verden.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 398 
Antall:
Hvordan kan kunnskap om hjernens utvikling brukes i pedagogikken? Blir vi klokere av å bevege oss?
Kr 398
Er den utbredte bruken av Mange intelligenser i skolesystemet å gå for langt? Og kan vi kreve at barn skal ta ansvar for egen læring?Boken gir en bred introduksjon til pedagogisk nevrovitenskap - et nytt og svært spennende felt som setter kunnskap fra nevrovitenskap sammen med pedagogikk. Fordi vi lærer med hjernen, og fordi pedagogikk dreier seg om læring, er det naturlig å undersøke hvordan nevrovitenskaplig forskning kan komme til nytte i pedagogikkens verden.