Fra plan til praksis II
Pris: Kr 415
Antall sider: 215
ISBN: 9788244612975
Utgave: 1
Utgitt: 2009
Pris: Kr 415 
Antall:
Fra plan til praksis II
Dokumentasjon og vurdering i barnehagen

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver sier at barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes.

Denne boken handler om hvordan barnehagen kan arbeide med dokumentasjon, refleksjon og vurdering med utgangspunkt i rammeplanen og barnehagens egne planer. Alle ansatte i barnehagen vil ha stor nytte av denne boken.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 415 
Antall:
Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver sier at barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes.
Kr 415
Denne boken handler om hvordan barnehagen kan arbeide med dokumentasjon, refleksjon og vurdering med utgangspunkt i rammeplanen og barnehagens egne planer. Alle ansatte i barnehagen vil ha stor nytte av denne boken.