Fra plan til praksis III
Pris: Kr 429
Antall sider: 160
ISBN: 9788244612968
Utgave: 1
Utgitt: 2009
Pris: Kr 429 
Antall:
Fra plan til praksis III
Verktøy

Boken presenterer en rekke verktøy og metoder som vil være nyttige i arbeidet med planlegging, dokumentasjon og vurdering i egen barnehage.

Fra plan til praksis III baserer seg på de to foregående bøkene. Den tar utgangspunkt i en helhetlig utviklingsmodell. Her starter alt med planlegging. Dokumentasjonen er et middel for å sikre en klar sammenheng mellom plan og praksis. Ved å bruke dokumentasjonen pedagogisk skapes et godt utgangspunkt for arbeidet med vurdering. Vurderingen knyttes direkte opp mot planene.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 429 
Antall:
Boken presenterer en rekke verktøy og metoder som vil være nyttige i arbeidet med planlegging, dokumentasjon og vurdering i egen barnehage.
Kr 429
Fra plan til praksis III baserer seg på de to foregående bøkene. Den tar utgangspunkt i en helhetlig utviklingsmodell. Her starter alt med planlegging. Dokumentasjonen er et middel for å sikre en klar sammenheng mellom plan og praksis. Ved å bruke dokumentasjonen pedagogisk skapes et godt utgangspunkt for arbeidet med vurdering. Vurderingen knyttes direkte opp mot planene.