Med mattebriller i barnehagen
Pris: Kr 389
Antall sider: 203
ISBN: 9788244612593
Utgave: 1
Utgitt: 2008
Pris: Kr 389 
Antall:
Med mattebriller i barnehagen
Lek med antall, rom, form og måling

Hvordan kan vi bruke og videreutvikle materiell og kunnskaper for å stimulere barna mest mulig i arbeidet med matematikk?


Hvordan legger vi til rette for læring? Hvilken betydning har den voksne for å skape motivasjon, og hvordan møter man best barnas nysgjerrighet og undring?I boken finner du faglige begrunnelser for og forslag til lek, eksperimentering og aktiviteter innenfor fagområdet Antall, rom og form. Aktivitetene kan lett integreres i det daglige arbeidet slik at det skapes gode erfarings- og læringssituasjoner for barna. 

 

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 389 
Antall:
Hvordan kan vi bruke og videreutvikle materiell og kunnskaper for å stimulere barna mest mulig i arbeidet med matematikk?


Kr 389
Hvordan legger vi til rette for læring? Hvilken betydning har den voksne for å skape motivasjon, og hvordan møter man best barnas nysgjerrighet og undring?I boken finner du faglige begrunnelser for og forslag til lek, eksperimentering og aktiviteter innenfor fagområdet Antall, rom og form. Aktivitetene kan lett integreres i det daglige arbeidet slik at det skapes gode erfarings- og læringssituasjoner for barna.