Bevegelsesglede i barnehagen
Pris: Kr 389
Antall sider: 202
ISBN: 9788244612555
Utgave:
Utgitt: 2010
Pris: Kr 389 
Antall:
Bevegelsesglede i barnehagen
Begeistringssmitte og tilrettelegging

Dette er boken for deg som ønsker å gi barn i barnehagen en hverdag full av bevegelseslek!

Boken er bygget opp som et praktisk arbeidsverktøy som vil gi deg motivasjon og inspirasjon til å jobbe med barn i bevegelse. Teorien utfylles av praksisfortellinger og forslag til aktiviteter innenfor fagområdet Kropp, bevegelse og helse. Boken gir et godt grunnlag for å planlegge og gjennomføre et bredt spekter av aktiviteter sammen med barna. Samtidig vil du tilegne deg en forståelse som gjør det motiverende å jobbe målrettet for at barn skal oppleve bevegelsesglede i hverdagen.Alle forfatterne er tilknyttet konseptbarnehagen Idrettsbarnehage AS. Thomas Moser, Høgskolen i Vestfold, har skrevet forordet.

 

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 389 
Antall:
Dette er boken for deg som ønsker å gi barn i barnehagen en hverdag full av bevegelseslek!

Kr 389

Boken er bygget opp som et praktisk arbeidsverktøy som vil gi deg motivasjon og inspirasjon til å jobbe med barn i bevegelse. Teorien utfylles av praksisfortellinger og forslag til aktiviteter innenfor fagområdet Kropp, bevegelse og helse. Boken gir et godt grunnlag for å planlegge og gjennomføre et bredt spekter av aktiviteter sammen med barna. Samtidig vil du tilegne deg en forståelse som gjør det motiverende å jobbe målrettet for at barn skal oppleve bevegelsesglede i hverdagen.Alle forfatterne er tilknyttet konseptbarnehagen Idrettsbarnehage AS. Thomas Moser, Høgskolen i Vestfold, har skrevet forordet.