Se hva jeg kan 'a!
Pris: Kr 438
Antall sider: 280
ISBN: 9788244612531
Utgave: 1
Utgitt: 2006
Pris: Kr 438 
Antall:
Se hva jeg kan 'a!
Barnehagen som læringsarena

Hva er læring? Hvilke forutsetninger må ligge til grunn for at vi mennesker skal kunne lære? Hvordan skape gode læringsbetingelser for barn?

Hva er til hinder for at læring finner sted? Hvordan arbeider din barnehage for å utvikle et godt læringsmiljø for barn og voksne? Hva tenker barn om læring og om kunnskap? Dette er spørsmål som belyses i denne boken. Forfatteren begrunner hvilke krav som bør stilles til et godt læringsmiljø for barn og skisserer muligheter og mangfold i hverdagen.1. august 2006 trådte ny rammeplan i kraft, og boken er oppdatert i tråd med innholdet i den nye rammeplanen. I tillegg til boken får du tilgang til et nettsted som inneholder hele opplegget for personalutvikling samt annet stoff til arbeid og utvikling av barnehagens læringsmiljø.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 438 
Antall:
Hva er læring? Hvilke forutsetninger må ligge til grunn for at vi mennesker skal kunne lære? Hvordan skape gode læringsbetingelser for barn?
Kr 438
Hva er til hinder for at læring finner sted? Hvordan arbeider din barnehage for å utvikle et godt læringsmiljø for barn og voksne? Hva tenker barn om læring og om kunnskap? Dette er spørsmål som belyses i denne boken. Forfatteren begrunner hvilke krav som bør stilles til et godt læringsmiljø for barn og skisserer muligheter og mangfold i hverdagen.1. august 2006 trådte ny rammeplan i kraft, og boken er oppdatert i tråd med innholdet i den nye rammeplanen. I tillegg til boken får du tilgang til et nettsted som inneholder hele opplegget for personalutvikling samt annet stoff til arbeid og utvikling av barnehagens læringsmiljø.