Helhetlig skoleutvikling
Pris: Kr 440
Antall sider: 233
ISBN: 9788244612500
Utgave: 1
Utgitt: 2007
Pris: Kr 440 
Antall:
Helhetlig skoleutvikling
Fra kenguruskole til lærende organisasjon

Denne boka presenterer en modell for helhetlig skoleutvikling. Modellen bygger på erfaringer gjort ved noen av de beste skolene i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Australia og New Zealand.

Et fellestrekk ved disse skolene er at de har en faglig og verdimessig forankring: «Sånn gjør vi det ved vår skole.» Boka viser også at de ulike metoder henger sammen – det er ikke et enten–eller men et både–og.Boka gir bl.a. svar påHvordan kan vi arbeide frem et felles, forpliktende verdigrunnlag i skolen?Hvordan sikre at skolen blir en lærende organisasjon?Hvordan skal vi komme frem til vårt felles læringssyn?Hvordan skal vi få til de gode rutinene for systematisk vurdering av skolens utvikling?Hvordan få til gode metoder og felles kriterier for å vurdere elevenes prestasjoner? Boka henviser til Helhetlig skoleutvikling - Læringsstrategier og utviklingsverktøy. Denne boka inneholder bruksanvisninger og eksempler på mer enn 20 læringsstrategier for elever i alle aldere. Videre finner du skjemaer, bl.a. for medarbeidersamtaler, elev- og foreldresamtaler, elev- og medarbeiderundersøkelser og kartlegging av ansattes kompetanse. 

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 440 
Antall:
Denne boka presenterer en modell for helhetlig skoleutvikling. Modellen bygger på erfaringer gjort ved noen av de beste skolene i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Australia og New Zealand.
Kr 440
Et fellestrekk ved disse skolene er at de har en faglig og verdimessig forankring: «Sånn gjør vi det ved vår skole.» Boka viser også at de ulike metoder henger sammen – det er ikke et enten–eller men et både–og.Boka gir bl.a. svar påHvordan kan vi arbeide frem et felles, forpliktende verdigrunnlag i skolen?Hvordan sikre at skolen blir en lærende organisasjon?Hvordan skal vi komme frem til vårt felles læringssyn?Hvordan skal vi få til de gode rutinene for systematisk vurdering av skolens utvikling?Hvordan få til gode metoder og felles kriterier for å vurdere elevenes prestasjoner? Boka henviser til Helhetlig skoleutvikling - Læringsstrategier og utviklingsverktøy. Denne boka inneholder bruksanvisninger og eksempler på mer enn 20 læringsstrategier for elever i alle aldere. Videre finner du skjemaer, bl.a. for medarbeidersamtaler, elev- og foreldresamtaler, elev- og medarbeiderundersøkelser og kartlegging av ansattes kompetanse.