Kunsten i samspill
Pris: Kr 368
Antall sider: 165
ISBN: 9788244612401
Utgave: 2
Utgitt: 2006
Pris: Kr 368 
Antall:
Kunsten i samspill
Fra ord til handling

Hvor gode vi er på å være bevisst oppmerksomt til stede i de ulike relasjoner, er avgjørende for om det blir et godt samspill eller ikke.

Kunsten i samspill handler om sannhetens øyeblikk. Jeg påvirker deg, og du påvirker meg. Det er de synlige handlingene her og nå som gjelder, og denne boken angår alle som ønsker å bli mer bevisst på hvordan de selv kan oppfattes av andre. Hvor gode vi er på å være bevisst oppmerksomt til stede i de ulike relasjoner, er avgjørende for om det blir et godt samspill eller ikke. Eksemplene i boken er hentet fra eldreomsorgen og fra samspillet mellom pleier og mennesker med demens sykdom.Boken er svært aktuell for alle som arbeider innenfor eldreomsorgen, uavhengig av om det er i institusjon eller innen hjemmebaserte tjenester, første eller andre linje-tjenesten. Prinsippene for god behandling av og omsorg for mennesker, er allmengyldige og av den grunn vil boken også egne seg innenfor områdene ledelse, salg, skole m.m. Forfatteren av boken har eget firma, og hun er en flittig brukt foredragsholder både ved landets universitetssykehus, i departementer, i kommuner og fylkeskommuner og i det private næringsliv.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 368 
Antall:
Hvor gode vi er på å være bevisst oppmerksomt til stede i de ulike relasjoner, er avgjørende for om det blir et godt samspill eller ikke.
Kr 368
Kunsten i samspill handler om sannhetens øyeblikk. Jeg påvirker deg, og du påvirker meg. Det er de synlige handlingene her og nå som gjelder, og denne boken angår alle som ønsker å bli mer bevisst på hvordan de selv kan oppfattes av andre. Hvor gode vi er på å være bevisst oppmerksomt til stede i de ulike relasjoner, er avgjørende for om det blir et godt samspill eller ikke. Eksemplene i boken er hentet fra eldreomsorgen og fra samspillet mellom pleier og mennesker med demens sykdom.Boken er svært aktuell for alle som arbeider innenfor eldreomsorgen, uavhengig av om det er i institusjon eller innen hjemmebaserte tjenester, første eller andre linje-tjenesten. Prinsippene for god behandling av og omsorg for mennesker, er allmengyldige og av den grunn vil boken også egne seg innenfor områdene ledelse, salg, skole m.m. Forfatteren av boken har eget firma, og hun er en flittig brukt foredragsholder både ved landets universitetssykehus, i departementer, i kommuner og fylkeskommuner og i det private næringsliv.