Depresjoner i tenårene
Pris: Kr 345
Antall sider: 122
ISBN: 9788244612234
Utgave: 1
Utgitt: 2006
Pris: Kr 345 
Antall:
Depresjoner i tenårene
Ung, trett og trist

Det er viktig å oppdage depresjoner hos unge tidlig og sette inn behandling, slik at de ikke faller ut av skolegang og opplæring og mister viktige år av sin utvikling.

Hva er forskjellen mellom vanlig nedtrykthet hos tenåringer og en alvorlig depresjon? Hvordan stilles en korrekt diagnose? Hva kommer det av at enkelte unge blir deprimerte? Er det en arvelig lidelse, eller er det foreldre som har skylden? Er det mulig å forebygge selvmord blant tenåringer? Hvordan går det med en tenåring som har hatt depresjon, når han eller hun kommer i voksen alder? Forfatteren legger i denne boken stor vekt på praktiske råd om hvordan depresjoner bør behandles. Nesten alle unge kan få hjelp og lindring etter ganske kort behandlingstid.Boken henvender seg til lærere, helsesøstre, skolerådgivere, sosialarbeidere, leger og annet helsepersonell. Også foreldre og andre familiemedlemmer vil kunne hente mye kunnskap i boken.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 345 
Antall:
Det er viktig å oppdage depresjoner hos unge tidlig og sette inn behandling, slik at de ikke faller ut av skolegang og opplæring og mister viktige år av sin utvikling.
Kr 345
Hva er forskjellen mellom vanlig nedtrykthet hos tenåringer og en alvorlig depresjon? Hvordan stilles en korrekt diagnose? Hva kommer det av at enkelte unge blir deprimerte? Er det en arvelig lidelse, eller er det foreldre som har skylden? Er det mulig å forebygge selvmord blant tenåringer? Hvordan går det med en tenåring som har hatt depresjon, når han eller hun kommer i voksen alder? Forfatteren legger i denne boken stor vekt på praktiske råd om hvordan depresjoner bør behandles. Nesten alle unge kan få hjelp og lindring etter ganske kort behandlingstid.Boken henvender seg til lærere, helsesøstre, skolerådgivere, sosialarbeidere, leger og annet helsepersonell. Også foreldre og andre familiemedlemmer vil kunne hente mye kunnskap i boken.