Standard abonnementsvilkår for vann og avløp
Pris: Kr 198
Antall sider: 59
ISBN: 9788244611510
Utgave:
Utgitt: 2008
Pris: Kr 198 
Antall:
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp
Tekniske bestemmelser
KS

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er en videreføring av Normalreglement for sanitæranlegg og er utarbeidet for å ivareta ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg. Abonnementsvilkårene består av: Administrative bestemmelser - som tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold. Tekniske bestemmelser - som fastlegger krav til teknisk utførsel.Denne nye utgaven har tatt hensyn til endrede krav i regelverket og nye utfordringer som kommunene står overfor, blant annet når det gjelder klimaendringer.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 198 
Antall:
Kr 198
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er en videreføring av Normalreglement for sanitæranlegg og er utarbeidet for å ivareta ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg. Abonnementsvilkårene består av: Administrative bestemmelser - som tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold. Tekniske bestemmelser - som fastlegger krav til teknisk utførsel.Denne nye utgaven har tatt hensyn til endrede krav i regelverket og nye utfordringer som kommunene står overfor, blant annet når det gjelder klimaendringer.