Å skape gode livsvilkår
Pris: Kr 375
Antall sider: 126
ISBN: 9788244611442
Utgave: 1
Utgitt: 2006
Pris: Kr 375 
Antall:
Å skape gode livsvilkår
Psykisk helsearbeid i kommunen

I boken beskrives konkrete modeller for det praktiske psykiske helsearbeidet og for hvordan en kommune kan legge til rette for reell brukermedvirkning.

Boken tar utgangpunkt i erfaringer og praksis fra ulike kommuner. Den viser konkrete modeller for det praktiske psykiske helsearbeidet og for hvordan en kommune kan legge til rette for reell brukermedvirkning. I tillegg gir den råd for hva kommunene kan gjøre for å utvikle det psykiske helsearbeidet slik at det henger sammen.Brukerkunnskap og kunnskap om ulike faglige teorier er også en forutsetning for et godt psykisk helsearbeid i kommunene. Boken peker på hva som er sentral faglighet i det psykiske helsearbeidet.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 375 
Antall:
I boken beskrives konkrete modeller for det praktiske psykiske helsearbeidet og for hvordan en kommune kan legge til rette for reell brukermedvirkning.
Kr 375
Boken tar utgangpunkt i erfaringer og praksis fra ulike kommuner. Den viser konkrete modeller for det praktiske psykiske helsearbeidet og for hvordan en kommune kan legge til rette for reell brukermedvirkning. I tillegg gir den råd for hva kommunene kan gjøre for å utvikle det psykiske helsearbeidet slik at det henger sammen.Brukerkunnskap og kunnskap om ulike faglige teorier er også en forutsetning for et godt psykisk helsearbeid i kommunene. Boken peker på hva som er sentral faglighet i det psykiske helsearbeidet.