Fra plan til praksis I
Pris: Kr 398
Antall sider: 206
ISBN: 9788244611169
Utgave: 1
Utgitt: 2008
Pris: Kr 398 
Antall:
Fra plan til praksis I
Prosessorientert arbeid i barnehagen

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier at barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringsbegrep hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. Hva innebærer det i praksis å arbeide i tråd med et helhetlig læringsbegrep?

I bokas første del settes begrepet læring inn i et helhetsperspektiv og det gis forslag til hvordan barnehagene kan imøtekomme kravene fra rammeplanen uten å miste av syne "hensynet til barnets beste". I bokas andre del fokuseres det på kravene som rammeplanen stiller til de voksne. Gjennom hele boka blir det teoretiske stoffet belyst med eksempler og praksisfortellinger.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 398 
Antall:
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier at barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringsbegrep hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. Hva innebærer det i praksis å arbeide i tråd med et helhetlig læringsbegrep?
Kr 398
I bokas første del settes begrepet læring inn i et helhetsperspektiv og det gis forslag til hvordan barnehagene kan imøtekomme kravene fra rammeplanen uten å miste av syne "hensynet til barnets beste". I bokas andre del fokuseres det på kravene som rammeplanen stiller til de voksne. Gjennom hele boka blir det teoretiske stoffet belyst med eksempler og praksisfortellinger.