Språkglede i barnehagen
Pris: Kr 389
Antall sider: 159
ISBN: 9788244611138
Utgave: 1
Utgitt: 2008
Pris: Kr 389 
Antall:
Språkglede i barnehagen
Lek med språk, tekst og kommunikasjon

Dette er boken for deg som ønsker å gi barn en hverdag full av språkglede!

Her finner du faglige begrunnelser for og forslag til aktiviteter innenfor fagområdet kommunikasjon, språk og tekst. Forfatteren tar også opp de voksnes ansvar i samspill med barn, og verdien av at barna føler seg sett og tatt på alvor for at de skal motiveres til å være språklig aktive. Boken kan leses fra perm til perm, og den kan være en idébank i det daglige arbeidet.

 

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 389 
Antall:
Dette er boken for deg som ønsker å gi barn en hverdag full av språkglede!

Kr 389
Her finner du faglige begrunnelser for og forslag til aktiviteter innenfor fagområdet kommunikasjon, språk og tekst. Forfatteren tar også opp de voksnes ansvar i samspill med barn, og verdien av at barna føler seg sett og tatt på alvor for at de skal motiveres til å være språklig aktive. Boken kan leses fra perm til perm, og den kan være en idébank i det daglige arbeidet.