Undervisning i sosiale ferdigheter - En håndbok
Pris: Kr 439
Antall sider: 192
ISBN: 9788244609098
Utgave: 1
Utgitt: 2011
Pris: Kr 439 
Antall:
Undervisning i sosiale ferdigheter - En håndbok

Hvordan gi barn og unge de nødvendige kunnskaper og ferdigheter som trengs for å mestre sosiale utfordringer i skolen?

Denne håndboken inneholder et enkelt og fleksibelt opplæringsprogram som vil være et hjelpemiddel i arbeidet med å styrke barns og unges sosiale kompetanse.Opplæringsprogrammet består av flere deler som virker sammen for å utvikle og styrke barns og unges sosiale ferdigheter, og kan benyttes for enkeltelever eller i elevgrupper. Eyvind Lindberg og Terje Ogden har skrevet et nytt forord hvor bokens innhold relateres til norske forhold. Boken er først og fremst beregnet til bruk i barne-, ungdoms- og videregående skole, men kan også med letthet tilpasses bruk i behandlingsgrupper ved barneverninstitusjoner, innenfor psykiatrien, i rusomsorgen og i selvhjelpsgrupper av ulike slag.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 439 
Antall:
Hvordan gi barn og unge de nødvendige kunnskaper og ferdigheter som trengs for å mestre sosiale utfordringer i skolen?
Kr 439
Denne håndboken inneholder et enkelt og fleksibelt opplæringsprogram som vil være et hjelpemiddel i arbeidet med å styrke barns og unges sosiale kompetanse.Opplæringsprogrammet består av flere deler som virker sammen for å utvikle og styrke barns og unges sosiale ferdigheter, og kan benyttes for enkeltelever eller i elevgrupper. Eyvind Lindberg og Terje Ogden har skrevet et nytt forord hvor bokens innhold relateres til norske forhold. Boken er først og fremst beregnet til bruk i barne-, ungdoms- og videregående skole, men kan også med letthet tilpasses bruk i behandlingsgrupper ved barneverninstitusjoner, innenfor psykiatrien, i rusomsorgen og i selvhjelpsgrupper av ulike slag.