Fra kvalitet til meningsskaping
Pris: Kr 410
Antall sider: 289
ISBN: 9788244609074
Utgave: 1
Utgitt: 2002
Pris: Kr 410 
Antall:
Fra kvalitet til meningsskaping
morgendagens barnehage

Forfatterne av denne boka er opptatt av å bringe kvalitetsdebatten i barnehagen noen hakk videre - fra kvalitet til meningsskaping.

Denne norske utgaven er et bidrag i den kvalitetsdebatten som nå pågår i våre barnehager. Boka er aktuell for alle som arbeider i barnehage og med barnehagespørsmål. Den bringer nye perspektiver i kvalitetsdebatten og er midt i blinken for deg som er samfunnsengasjert og opptatt av barnehagens pedagogiske innhold.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 410 
Antall:
Forfatterne av denne boka er opptatt av å bringe kvalitetsdebatten i barnehagen noen hakk videre - fra kvalitet til meningsskaping.
Kr 410
Denne norske utgaven er et bidrag i den kvalitetsdebatten som nå pågår i våre barnehager. Boka er aktuell for alle som arbeider i barnehage og med barnehagespørsmål. Den bringer nye perspektiver i kvalitetsdebatten og er midt i blinken for deg som er samfunnsengasjert og opptatt av barnehagens pedagogiske innhold.