Det sårbare barnet
Pris: Kr 425
Antall sider: 201
ISBN: 9788244608831
Utgave: 1
Utgitt: 2001
Pris: Kr 425 
Antall:
Det sårbare barnet
Barn, foreldre og rusmiddelproblemer

Det sårbare barnet handler om hvordan vi kan hjelpe barn i familier med rusmiddelproblemer.

Dette er en bok om barn av foreldre med rusmiddelproblemer. Boka handler ikke om behandling av rusmiddelavhengighet, men om forebyggelse av omsorgssvikt og utviklingsforstyrrelser hos barn i familier med rusmiddelproblemer. Det sårbare barnet handler om hvordan vi kan hjelpe barna i disse familiene og hjelpe foreldre i rollen som foreldre enten de forblir omsorgsgivere eller ikke. Boka henvender seg til ulike grupper av helse- og sosialarbeidere som møter barn, gravide og foreldre.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 425 
Antall:
Det sårbare barnet handler om hvordan vi kan hjelpe barn i familier med rusmiddelproblemer.
Kr 425
Dette er en bok om barn av foreldre med rusmiddelproblemer. Boka handler ikke om behandling av rusmiddelavhengighet, men om forebyggelse av omsorgssvikt og utviklingsforstyrrelser hos barn i familier med rusmiddelproblemer. Det sårbare barnet handler om hvordan vi kan hjelpe barna i disse familiene og hjelpe foreldre i rollen som foreldre enten de forblir omsorgsgivere eller ikke. Boka henvender seg til ulike grupper av helse- og sosialarbeidere som møter barn, gravide og foreldre.