Æ trur dem søv
Pris: Kr 398
Antall sider: 201
ISBN: 9788244607513
Utgave:
Utgitt: 2000
Pris: Kr 398 
Antall:
Æ trur dem søv
Om aktive voksne og sosial kompetanse i barnehagen

Dette er en bok for alle som arbeider med barn i førskolealderen.

Den levendegjør teorier omkring sosial kompetanse ved hjelp av eksempler fra hverdagen i barnehagen. Boka består av to deler. I den første delen levendegjøres begreper knyttet til sosial kompetanse. Hvordan oppleves sosial kompetanse i barnehagen? I del to behandles voksenrollen, med utgangspunkt i et helhetlig læringsbegrep. Her vektlegges voksnes sosiale kompetanse.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 398 
Antall:
Dette er en bok for alle som arbeider med barn i førskolealderen.
Kr 398
Den levendegjør teorier omkring sosial kompetanse ved hjelp av eksempler fra hverdagen i barnehagen. Boka består av to deler. I den første delen levendegjøres begreper knyttet til sosial kompetanse. Hvordan oppleves sosial kompetanse i barnehagen? I del to behandles voksenrollen, med utgangspunkt i et helhetlig læringsbegrep. Her vektlegges voksnes sosiale kompetanse.