Meningen med volden
Pris: Kr 395
Antall sider: 294
ISBN: 9788244605717
Utgave: 1
Utgitt: 2000
Pris: Kr 395 
Antall:
Meningen med volden

Denne boka er skrevet med bakgrunn i erfaringer fra terapier med voldsutøvende menn.

Her tydeliggjøres voldens grunnleggende natur som maktmiddel, og hvilken viktig funksjon den kan ha innenfor sosiale strukturer og i enkeltmenneskers liv. Vold er aldri en tilfeldig handling. Vold har en logikk og en særegen psykologi. Med utgangspunkt i kliniske eksempler søker Isdal å øke vår innsikt i vold som fenomen.

Andre aktuelle bøker
Pris: Kr 395 
Antall:
Denne boka er skrevet med bakgrunn i erfaringer fra terapier med voldsutøvende menn.
Kr 395
Her tydeliggjøres voldens grunnleggende natur som maktmiddel, og hvilken viktig funksjon den kan ha innenfor sosiale strukturer og i enkeltmenneskers liv. Vold er aldri en tilfeldig handling. Vold har en logikk og en særegen psykologi. Med utgangspunkt i kliniske eksempler søker Isdal å øke vår innsikt i vold som fenomen.