KS

Kommunenes Personalhåndbok 2019 er en veileder for ledere, saksbehandlere og rådgivere som daglig arbeider med personal- og arbeidsgiverspørsmål i kommunene.

Pål Tanggaard

Denne boka gir svar på spørsmål som gjerne dukker opp i forbindelse med oppfølgingsarbeidet etter gjennomført 10-FAKTOR medarbeiderundersøkelse.

Nina Misvær og Per Lagerløv (red.)

Boken gir en bred innføring i sentrale temaer og praktisk veiledning i arbeidet på helsestasjonen.

Espen Lynghaug

Denne boka er en døråpner for unge mennesker til å forstå hvordan arbeidslivet og fagopplæringen fungerer sammen.

01.05.2018 - 30.04.2020 (heftet)
KS
Vil du ikke være med og leke?
Line Aunaas

Introverte barn har behov for reflekterte voksne rundt seg, som har god kjennskap til dette personlighetstrekket.

Espen Lynghaug (red.)

Fagopplæringsboka er en oppslagsbok for alle aktører i fag- og yrkesopplæringen, både i skole, bedrift og forvaltning.

For årene 1987-2011
Arne Holm, Trine Myrvold, Marit Ekne Ruud

 

En håndbok for deg som arbeider med flyktninger
Lena Scoufia, Nina Gran

Hva skal til for at flyktninger som kommer til Norge, skal mestre sin egen situasjon på best mulig måte? Hvordan skal vi i møte med nyankomne legge til rette for at de selv bidrar til å skape seg en ny tilværelse? Denne boken gir innspill til hvordan kommunen kan bidra til å oppnå dette.

Å bære sin egen bagasje
Line Melvold (red.)

Rammeplan for barnehagen (2017) bringer begrepet Livsmestring inn i hverdagen. Denne boken gir et innhold til begrepet, og setter det som er psykisk helsefremmende på dagsordenen.

Per Isdal

"Jeg hevder fortsatt at vold er vårt største samfunnsproblem (og helseproblem), og at den mest sentrale volden fortsatt i stor grad er privatisert og underlagt tabu. Dette gjør det så påtrengende viktig at vi forstår vold." Per Isdal

Her kan du lese intervjuet med vår forfatter Birte Svatun i Barnehage.no.

Hun har skrevet bok Høysensitive barn i barnehagen og hjemme. Boka kan bestilles i vår nettbutikk.

Bokpakke med bøkene Kommuneloven med kommentarer, Offentlighetsloven i all enkelhet og Habilitet.

Bokpakken kan du kjøpe for kun kr 1 229,-.

Ordinær pris for bøkene kr 2 034,-.