Nils Kaland

Nils Kaland er professor emeritus, dr.polit. innenfor kognitiv psykologi, Høgskolen i Lillehammer, avdeling for samfunnsvitenskap. Kaland er spesielt interessert i autisme/Asperger syndrom og kognitive funksjoner, sosialt samspill, kommunikasjon, mental og fysisk helse, livskvalitet og en rekke andre områder relatert til disse tilstandene. Han har også erfaring som veileder på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Kaland har skrevet tre bøker om autisme og Asperger syndrom, og oversatt to bøker i samarbeid med en annen, også disse med tematikk innenfor autismespekteret. Kaland har lang erfaring fra arbeid med personer innenfor autismespekteret og har skrevet en lang rekke fagfellevurderte artikler om autisme og Asperger syndrom i norske og internasjonale fagtidsskrifter. Nils Kaland har, sammen med May Nyheim, Kari Tangvold og Med Beghdadi, skrevet Sosiale historier som metode – Hjelp til å fremme sosial forståelse og fungering ved autisme og synshemning (Kommuneforlaget, 2013). Han har dessuten vært bidragsyter i oversettelsen av Hva kan jeg fortelle deg om Asperger syndrom? (Kommuneforlaget, 2007) og Asperger syndrom og mobbing – Strategier og løsninger (Kommuneforlaget, 2010).