Lene Chatrin Hansen

Lene Chatrin Hansen er utdannet førskolelærer med ca. 25 års arbeid i og med barnehager. Derfra har hun lang erfaring som assistent, deretter som pedagogisk leder og veileder. I tillegg har hun de siste ti årene skaffet seg allsidig erfaring blant annet som blogger/skribent, prosjektleder, høgskolelærer, gjesteredaktør, kursholder og faglærer for både norsktalende og flerspråklige – og som pedagogisk veileder for små og store grupper. På Twitter presenterer hun seg selv slik: Mor, førskolelærer, skribent og frilanser. Fan av gode barndommer. Jobber for at voksne skal være voksne, og for at barn skal få være barn. Lene Chatrin Hansen har skrevet boken Sårbare barn i barnehagen – Den lille boken om de store svikene (Kommuneforlaget, 2014).