Andy Hargreaves

Andy Hargreaves

Andy Hargreaves innehar et professorat opprettet via Thomas More Brennans minnefond på Lynch School of Education ved Boston College. Før det underviste han på grunnskolens barnetrinn og holdt foredrag ved flere britiske universiteter, inkludert Oxford. Før han aksepterte stillingen ved Boston College, var han med på å grunnlegge, og var direktør for, The International Center for Educational Change ved det utdanningsvitenskapelige fakultetet på Universitetet i Toronto. Han grunnla og var sjefredaktør i The Journal of Educational Change, er hovedredaktør for første og andre International Handbooks of Educational Change og dannet The Educational Change Special Interest Group innenfor The American Educational Research Association. Han er viden kjent som rådgiver og konsulent for regjeringer, stiftelser, lærerforbund, skolelederforbund samt andre grupper rundt om i verden. Professor Hargreaves innehar et æresdoktorat fra Skandinavias eldste universitet, Universitetet i Uppsala. Han har mottatt Whitworth-prisen for sin enestående innsats innen utdanningsforskning i Canada. Bøkene hans er belønnet med priser for fremragende forfatterskap fra The American Educational Research Association, The American Association of Colleges for Teacher Education og The National Staff Development Council. Hans siste bøker er Sustainable Leadership (i samarbeid med Dean Fink) og The Fourth Way (i samarbeid med Dennis Shirley). Andy Hargreaves har, sammen med Michael Fullan, skrevet boken Arbeidskultur for bedre læring i alle skoler – Hva er nødvendig lærerkapital? (Kommuneforlaget 2014). Nettsiden hans er www.andyhargreaves.com.