Kristian Gulbrandsen

Kristian Gulbrandsen er utdannet ved Norges idrettshøgskole. Han har en sammensatt bachelor i idrett, kultur og utviklingssamarbeid og sport management. Han har siden 2007 jobbet som idrettspedagog i Ekeberg idrettsbarnehage. Kristian har også deltatt i det landsomfattende kartleggingsprosjektet «Fysisk aktivitet blant norske barn». Kristian Gulbrandsen har, sammen med Elisabeth Stafne Arnesen, Anette Gundersen og Linda Hovden skrevet boken Bevegelsesglede i barnehagen – Begeistringssmitte og tilrettelegging (Kommuneforlaget 2010).