Petter Bae Brandtzæg

Petter Bae Brandtzæg har forsket i over ti år på bruk av nye medier ved SINTEFs Human-Computer Interaction Group (HCI) i Oslo. Han var i 2010 gjesteforsker ved New York University, NYU. Brandtzægs forskningsinteresse har de siste årene vært sosiale medier. Han har holdt en rekke foredrag for offentlig sektor om bruk av sosiale medier. I 2008 var han en av forfatterne bak rapporten eBorger 2.0 for Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Han står også bak en rekke andre publikasjoner om sosiale medier. Han er medforfatter på boken Sosiale medier i all offentlighet − LYTTE • DELE • DELTA (Kommuneforlaget, 2011).