Anja Trolle

Anja Trolle

Anja Trolle er utdannet pedagog og diplomutdannet i offentlig ledelse. Hun har hatt ulike funksjoner som pedagog og leder siden 1969. Anja har arbeidet som fritidshjemsleder, styrer, førskolelærer på døgninstitusjon for barn og unge, støtteførskolelærer, dagpleieleder, leder av støtteførskolelærerkorps, leder av sentral tildeling av plasser, leder av barnehage med småbarnsgruppe samt leder av integrert institusjon for null- til seksåringer. Anja Trolle har, sammen med Helle Høiby, skrevet boken Stopp ertingen – Arbeid med inkluderende miljøer i barnehagen (Kommuneforlaget 2012).