Arne Krokan

Arne Krokan er professor i sosiologi ved NTNU. Han har utdanning i psykologi og statistikk samt magistergrad i sosiologi og doktorgrad i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Ved NTNU leder han forskningsprogrammet IKT i offentlig sektor. Han underviser blant annet kurs i IKT i offentlig sektor, sosiale medier i offentlig sektor og teknologi og samfunnsutvikling. I tillegg har han de siste årene holdt flere hundre foredrag for offentlige og private virksomheter. Han er medforfatter på boken Sosiale medier i all offentlighet − LYTTE • DELE • DELTA (Kommuneforlaget, 2011).