Helle Høiby

Helle Høiby er autorisert psykolog og tidligere førskolelærer, grunnskolelærer og konsulent. Hun har mange års erfaring i arbeid med barns trivsel. Hun er privatpraktiserende psykolog og har en omfangsrik foredrags- og kursvirksomhet rettet mot å få barn til å trives sammen. Helle arbeider med å avdekke, forebygge og stoppe mobbing, og hun veileder lærere og pedagoger. Hun er medforfatter til «Fællesskab mod mobning – klassemødet – grundlag for trivsel» (Kroghs Forlag/Dafolo) og forfatter til «Ikke mere mobning – værktøj for lærere og pædagoger» (Dafolo). Metoden som brukes for å stoppe mobbing, er blitt vist i DRs to dokumentarfilmer: «Mobbefri skole 2» og «Attention mobning 2». Helle Høiby har, sammen med Anja Trolle, skrevet boken Stopp ertingen – Arbeid med inkluderende miljøer i barnehagen (Kommuneforlaget 2012).