Thomas Gedde Højland

Thomas Gedde Højland, cand.mag./MA i pedagogikk, statsvitenskap og utdannelsessosiologi. Han er grunnlegger og partner i Resonans A/S i Danmark. Gedde Højland jobber med lederstrategi- og organisasjonsutvikling med utgangspunkt i løsnings- og ressursorienterte tenkemåter, bl.a. Appreciative Inquiry, og han har inngående erfaring med organisatoriske analyser (f.eks. trivselsundersøkelser og lederevalueringer) som aktivt kobles til AI-baserte oppfølgings- og utviklingsprosesser. Han jobber med både offentlige og private organisasjoner. Thomas Gedde Højland har, sammen med Bjørn Hauger og Henrik Kongsbak, skrevet boken Organisasjoner som begeistrer − Appreciative Inquiry (Kommuneforlaget, 2008).