Ringer i vann

Grete Helle og Tom Rune Fløgstad arbeider i firmaet Ringer i vann, som siden oppstarten i 2003 har vært engasjert i en rekke store utviklingsarbeider med norske barnehager og skoler. Dette er et av få norske fagmiljøer som arbeider med både skole- og barnehageutvikling, og de er svært opptatt av at barnas oppvekst ikke kan sees adskilt, men at «alt henger sammen med alt». Ringer i vann har vært engasjert som fagmiljø av Utdanningsdirektoratet ved flere av deres utviklingsprosjekter og er for tiden engasjert som fagmiljø for Norges Handelshøyskole i Bergen ved Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager. Grete Helle og Tom Rune Fløgstad har skrevet seks fagbøker om skole- og barnehageutvikling for Kommuneforlaget. Ringer i vann har et stort internasjonalt kontaktnett og har blant annet arbeidet med kvalitetsutvikling av skoler og barnehager i Tyskland, i tillegg til at de har arrangert 15 studieturer for norske skoler og barnehager til New Zealand.