Elisabeth Staksrud

Elisabeth Staksrud

Elisabeth Staksrud (ph.d.) er førsteamanuensis og undervisningsleder ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo, samt Research Fellow ved Berkman Center for Internet & Society, Harvard University (2012–2013) og ved London School of Economics and Political Science (LSE) (2013–2014), hvor hun forsker på barn og unges mediebruk, ytringsfrihet og sensur.

Staksrud har en doktorgrad i medievitenskap med en avhandling om barn og risiko på nettet (Staksrud, 2011). Hun har også forfattet en bok om barn, risiko og rettigheter (Staksrud, 2013a), og har skrevet om barn og nettrisiko i flere internasjonalt anerkjente tidsskrifter og bøker. Hun er en av lederne av verdens største forskningsprosjekt om barn, unge og Internett, EU Kids Online, og er ansvarlig for prosjektet i Norge. Før hun returnerte til akademia, var hun ansatt i Statens filmtilsyn og Medietilsynet som leder og koordinator for flere norske og internasjonale prosjekter hvis formål var å gi barn en trygg netthverdag. Fra 2001 til 2006 ledet hun også Barne- og likestillingsdepartementets nasjonale handlingsplan for Barn, unge og Internett. Elisabeth Staksrud har skrevet boken Digital mobbing – Hvem, hvor, hvordan, hvorfor - og hva kan voksne gjøre? (Kommuneforlaget, 2013).