Gro Ingunn Kaasa

Gro Ingunn Kaasa arbeider som seksjonsleder for barnehager i bydel Frog­ner i Oslo kommune. Hun er utdannet førskolelærer ved Barnevernsakademiet i 1987, og har videreutdanning innen spesialpedagogikk, pedagogisk veiled­ning og familieterapi. Hun var en av to prosjektledere for «Engelsk i barnehagen» i Oslo kommune i perioden 2008–2011. Gro Ingunn Kaasa  har, sammen med Elena Tkachenko, Åse Bakken og Davina Talén, skrevet boken Lek med engelsk i barnehagen – Glede med språklig mangfold (Kommuneforlaget 2013).