Sigurd Stubsjøen

Sigurd Stubsjøen tok sin psykologiutdannelse ved UIO. Han ble ferdig utdannet Cand.psychol. i 1993. Stubsjøen er forfatter og kurs- og foredragsholder, og en av landets ledende eksperter innen NLP, terapi og hypnose. Han har mer enn 25 års erfaring med Hypnose og NLP, og skrev sin hovedoppgave i 1993 om NLP. Han har systematisk utprøvd sentrale verktøy, metodikk og prinsipper ved Hypnose og NLP, og på bakgrunn av 25 års erfaring har han en integrert og grundig forståelse for Hypnose og NLPs sterke og svake sider. Sigurd Stubsjøen har sammen med Line Melvold skrevet boken Den nødvendige samtalen – Tør du virkelig la være? (Kommuneforlaget, 2014).