Anette Gundersen

Anette Hegna Gundersen er utdannet førskolelærer ved Høgskolen i Oslo. Hun har jobbet som pedagogisk leder i barnehage fra 1996. I 2006 ble hun styrer i Ekeberg idrettsbarnehage. I dag er hun fag- og utviklingsansvarlig i Idrettsbarnehage AS. Anette Gundersen har, sammen med Elisabeth Stafne Arnesen, Kristian Gulbrandsen og Linda Hovden skrevet boken Bevegelsesglede i barnehagen – Begeistringssmitte og tilrettelegging (Kommuneforlaget 2010).