Bodil Erdal

Bodil Erdal (f. 1951) er utdannet sykepleier og helsesøster og har tverrfaglig spesialistutdanning i barns og unges psykiske helse, med fordypning i sped- og småbarn. Hun har 20 års erfaring fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Hun har vært prosjektleder for prosjektet «Barn – vårt felles ansvar», arbeidet som samarbeidskonsulent i barneverntjenesten i Bærum kommune og vært prosjektleder for ulike prosjekter. Hun arbeider nå som avdelingsleder for helsestasjonene i Bærum Vest. Bodil Erdal har sammen med Kari Glavin skrevet boken Tverrfaglig samarbeid i praksis – Til beste for barn og unge i Kommune-Norge (Kommuneforlaget 2018).