Lars Maanum

Lars Maanum har arbeidet med barn og natur siden 1971. Han har vært en viktig og sterk pådriver for å få barnehagebarn og skolebarn mer ut i naturen. Lars Maanum er kjent som en inspirerende kursholder og har holdt kurs og foredrag i hele Norge de siste 15 årene. Han har dessuten arbeidet som leirskolelærer ved Vangen leirskole, ledet flere lokale utviklingsarbeider i barnehager samt tatt videreutdanning i organisasjon og ledelse. Lars Maanum arbeider for tiden som enhetsleder for Rudene enhet, bydel Søndre Nordstrand. Han driver også foretaket «På alle fire» (www.larsmaanum.no). Lars Maanum har skrevet boken Mangfoldig naturglede i barnehagen – Lek med natur, miljø og teknikk (Kommuneforlaget 2010).