Anne Schjelderup

Anne Schjelderup har hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo med støttefagene filosofi, livssyn og etikk samt organisasjons- og arbeidslivspsykologi. Hun er spesialisert innen filosofisk samtaleledelse, og er en erfaren kursholder innen emnene språk, danning, filosofering med barn og affektteori. Hun har lenge vært engasjert i barnehagesektoren, først som høgskolelektor ved førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Vestfold, siden som fagleder for Plan og Utvikling for fem barnehager i bydel Søndre Nordstrand, og styrerressurs for Taranrød barnehage. Hun har publisert flere artikler knyttet til temaene kritisk tenkning og filosofering med barn, samt to bøker: Kritisk tenkning i klasserommet (Kommuneforlaget 2012) og Danning gjennom omsorg, lek og læring i barnehagen (Kommuneforlaget 2015).