Bjørn Hauger

Bjørn Hauger er sosiolog (cand.polit.) og partner i Sareptas as. Han har bakgrunn fra Høgskolen i Vestfold der han var leder for et kompetansesenter i helsefremmende arbeid. Hauger har arbeidet som aksjonsforsker, og med veiledning og ledelse av en rekke større utviklingsprogram i offentlig sektor. Appreciative Inquiry har vært hans hovedtilnærming til arbeidet med organisasjonsutvikling siden 2001. Hauger har tidligere skrevet en rekke artikler om dette temaet. Bjørn Hauger har, sammen med Thomas Gedde Højland og Henrik Kongsbak, skrevet boken Organisasjoner som begeistrer − Appreciative Inquiry (Kommuneforlaget, 2008).