Henrik Kongsbak

Henrik Kongsbak er cand.psych., organisasjonspsykolog og grunnlegger og partner av Resonans A/S i Danmark. Han har de siste årene jobbet med organisasjons- og lederutvikling ut fra et AI-perspektiv i både private og offentlige virksomheter, og han er representant i International Advisory Board til Centre for Applied Positive Psychology. Henrik Kongsbak har, sammen med Thomas Gedde Højland og Bjørn Hauger, skrevet boken Organisasjoner som begeistrer − Appreciative Inquiry (Kommuneforlaget, 2008).