Elisabeth Stafne Arnesen

Elisabeth Stafne Arnesen er utdannet ved Norges idrettshøgskole og har en bachelor i fysisk aktivitet og helse. Hun har jobbet som idrettspedagog i Ekeberg idrettsbarnehage fra den startet i 2006. Hun jobber i dag som idrettspedagogisk leder i Idrettsbarnehage AS. Elisabeth Stafne Arnesen har, sammen med Kristian Gulbrandsen, Anette Gundersen og Linda Hovden skrevet boken Bevegelsesglede i barnehagen – Begeistringssmitte og tilrettelegging (Kommuneforlaget 2010).