Marit Hegstad Relling

Marit Hegstad Relling er psykiatrisk sykepleier og barneansvarlig. Videreutdanning i kommunikasjon med barn, unge og foreldre i vanskelige livssituasjoner. Videreutdanning i kognitiv terapi, videreutdanning i rus, forebygging og behandling. Har arbeidet i psykisk helsevern siden 2002, og seks år med mennesker med fysisk funksjonshemning. Billedkunstner. Marit Hegstad Relling har, sammen med Nina Lien Osen, Marit Overvik og Torhild Glørstad, skrevet boken Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern for voksne – En praktisk håndbok for helsepersonell og barneansvarlige (Kommuneforlaget 2015).