Kari Tangvold

Kari Tangvold er synspedagog/cand.polit. og har arbeidet på Dalen Blindeskole, senere Tambartun kompetansesenter fram til pensjon i 2010. Hennes arbeidsområde var synshemmede barn, unge og voksne med sammensatte vansker, og hun fokuserte spesielt på kombinasjonen synshemning og autisme. Kari Tangvold har vært medarbeider i nasjonale og nordiske prosjekter innen fagfeltet, og publisert flere fagartikler, temahefter og kapittel i fagbok. Kari Tangvold har, sammen med Nils Kaland, Med Beghdadi og May Nyheim, skrevet Sosiale historier som metode – Hjelp til å fremme sosial forståelse og fungering ved autisme og synshemning (Kommuneforlaget, 2013).