Åse Bakken

Åse Bakken er styrer i Gydas vei barnehage, i bydel Frogner i Oslo. Hun er utdannet førskolelærer fra Hamar Lærerhøgskole og har videreutdanning i pedagogisk veiledning, spesialpedagogikk, psykologi og prosjektledelse. Hun har 30 års er faring fra barnehagearbeid og er engasjer t i kompetanseutvik­ling for barnehageansatte i bydelen. Hun var en av to prosjektledere for «Engelsk i barnehagen» i Oslo kommune i perioden 2008–2011. Åse Bakken har, sammen med Elena Tkachenko, Gro Ingunn Kaasa og Davina Talén, skrevet boken Lek med engelsk i barnehagen – Glede med språklig mangfold (Kommuneforlaget, 2013).