Davina Talén

Davina Talén er montessoripedagog fra St. Nicholas Training Centre for the Montessori Method of Education i London. Hun etablerte og har drevet Davinas barnehage i Oslo i 23 år. Hun har også nylig utviklet observasjonsskjemaet By bar­net opp til dans sammen med forskerne Jan Mossige og Ernst Ottem fra Bredtvedt kompetansesenter. Davina var også i mange år engasjert i arbeidet for dyslektikere i Norge og var den første mottaker av Dysleksiforbundets dysleksipris, som utdeles annethvert år. Davina Talén har, sammen med Elena Tkachenko, Åse Bakken og Gro Ingunn Kaasa, skrevet boken Lek med engelsk i barnehagen – Glede med språklig mangfold (Kommuneforlaget 2013).