Line Melvold

Line Melvold driver til daglig STYD kommunikasjon AS og er foredragsholder og veileder på heltid. Hun er utdannet førskolelærer, er sertifisert som Marte Meo-terapeut og har skrevet masteroppgave om voksnes profesjonalitet i relasjoner til barn. Line har sammen med psykolog Sigurd Stubsjøen skrevet boka Den nødvendige samtalen – Tør du virkelig la være? (Kommuneforlaget 2014). Boken Profesjon & kjærlighet – En bok om de yngste barna i barnehagen (Kommuneforlaget 2015) er skrevet sammen med filosof Einar Øverenget. Hun har også skrevet Mening, mot og menneskeverd (Kommuneforlaget 2016), og vært fagredaktør for og bidragsyter i en serie om kvalitet i barnehagen: Bli berørt, Bli bevisst Bli opprørt, Bli helstøpt  og Livsmestring i barnehagen. (Kommuneforlaget 2014, 2015, 2015,2017 og 2018).