Einar Øverenget

Einar Øverenget

Einar Øverenget har doktorgrad i filosofi fra Boston College i USA. Han var med på å starte ACTIVA Humanistisk Akademi i 2000. Han arbeider spesielt med etikk- og verdispørsmål, menneskesyn og selvforståelse, og kommunikasjon innen organisasjons- og lederutvikling i norsk og internasjonalt arbeidsliv. Øverenget har lang erfaring med å knytte de humanistiske fagene opp mot aktuelle problemstillinger i arbeidslivet på en slik måte at kunnskapen blir anvendbar. Øverenget har sammen med Line Melvold skrevet boken Profesjon & kjærlighet – En bok om de yngste barna i barnehagen (Kommuneforlaget. 2015).