Cathrine Ask

Hvordan kan eller bør vi organisere barnehagen slik at alle barn får ”leve gode liv” der? Cathrine Ask har gjennom 30 år som førskolelærer, styrer, og barnehaglig konsulent/rådgiver blitt stadig mer opptatt av hvordan vi kan organisere barnehagen slik at alle får alle barn kan trives og utvikle seg der, gjennom mestring, medvirkning, læring i lek og danning, i tråd med rammeplanens samfunnsmandat.

For tiden jobber hun i et kommunalt fagteam som veileder barnehagene, holder kurs for barnehageansatte i regi av Bro Aschehoug, samtidig som hun driver egne barnehageprosjekter og tar veiledningsoppdrag. Sentrale temaer hun jobber med er barnehagelovens samfunnsmandat, rammeplanen, lærende organisasjoner, og ledelse for styrere. Den røde tråden er hele tiden hva vi gjør i praksis og hvordan vi kan omsette ord og begreper til handling. Det hjelper lite å vite hva vi burde få til, hvis vi ikke vet hvordan vi skal gjøre det.

Utgangspunktet er at de samme prinsippene gjelder både for barn og voksne, uavhengig av om temaet eksempelvis er læring, atferd, medvirkning, sosial kompetanse eller ledelse. Cathrine Ask har skrevet boken Hverdagslæring i barnehagen – For både voksne og barn (Kommuneforlaget, 2015).