Herdis Palsdottir

Herdis Palsdottir er utdannet førskolelærer og spesialpedagog, og skrev hovedfagsoppgave om grunnleggende lese- og skriveopplæring etter tre års forskningsarbeid ved det som nå heter Institutt for spesialpedagogikk (UiO). I tillegg har hun et treårig studie som familieterapeut ved Kempler Instituttet i København, der familieterapeuten Jesper Juul var leder. Hun var faglig veileder i Bærum kommune under innføring av skolestart for seksåringer, og har holdt kurs om skoleforberedende tiltak de siste 15 årene. Hun har skrevet arbeidspermen Lek & Lær, Lær & Lek – Førskolepedagogikk for 1. klasse (Kommuneforlaget), og hun skrev boken Lek med språket! sammen med Bente E. Hagtvet. Hun har også skrevet boken Språkglede i barnehagen (Kommuneforlaget 2007).

 

Herdis Palsdottir har bred arbeidserfaring fra blant annet barnehage, PP-tjeneste og som familieterapeut. Hun er nå tilknyttet Relasjonsenteret AS, hvor hun tilbyr seminarer og terapi.