May Nyheim

May Nyheim er synspedagog/cand.polit. og arbeider på Statped. midt, fagavd. Syn. Hennes arbeidsområde er synshemmede barn, unge og voksne med sammensatte vansker, og hun fokuserer spesielt på kombinasjonen synshemning og autisme. May Nyheim har vært medarbeider i Autismeprogrammet og andre prosjekter innen fagfeltet på nasjonalt og nordisk plan. Hun har publisert flere fagartikler og temahefter. May Nyheim har, sammen med Nils Kaland, Kari Tangvold og Med Beghdadi, skrevet Sosiale historier som metode – Hjelp til å fremme sosial forståelse og fungering ved autisme og synshemning (Kommuneforlaget, 2013).